BULANIK KAYMAKAMLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15+5 Gün
2-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
60 gün
3-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Dilekçe
1-Ticari Amaçla Internet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi (ilgili bölümleri  doldurulmuş olarak )
2-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
3-Oda Kaydı Belgesi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Kimlik Fotokopisi
6-Sabit IP Belgesi (Telekom’dan alınacak veya ek bir yazı ile belirtilecek.)
7-Filtre Yazılımı (şu an kullanılan filtre yazılımı lisans belgesi, yoksa kullanılan program dilekçede beyan edilecek)
8-İç IP dağıtım loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetme ve bu verileri bir yıl süre ile saklama yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair. (Dilekçede beyan edilecek)
9-İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kullanıldığı (Dilekçede beyan edilecek)
Evrakları tamamsa 1 gün, tamam değil ise 7 gün
4-
“Apostille” tasdik şerhi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce diploma üzerine uygulanan  tasdikten sonra ve  İlçe Nüfus Müdürlüğünce yurtdışı bakım belgelerinin tasdikinden sonra İlçe Kaymakamının onay tasdik işlemleri
1 Gün
5-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe.
 
30 Gün
6-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7 Gün
7-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
7 Gün
8-
Adli Sicil Kaydı
Dilekçe
5 Dakika
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                  İkinci Müracaat Yeri:
 
    İsim          : Abdulhakim ERDOĞAN                                Dr. Hacı Arslan UZAN
  Unvan        : Yazı İşleri Müdürü                                              Bulanık Kaymakamı
                Adres        : Hükümet Konağı Kat 3 BULANIK         Hükümet Konağı Kat 3 BULANIK
Tel             : (0 436)311 20 05                                                  0 (436) 311 20 05
Faks           : (0 436)311 20 02                                                  0 (436) 311 20 02
         E-Posta      : abdulhakimerdogan@hotmail.com   E-Posta     : bulanik@icisleri.gov.tr
 
 
 
BULANIK KAYMAKAMLIĞI
DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Dernek Kurulumu
1-7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri,
2-Kuruluş Bildirimi,
3-Tüzük,
4-Kira Kontratı
5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi
6-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait bilgiler.
1 gün
2
Lokal Kurulumu
1-Yönetim Kurulu karar fotokopisi,
2-Lokal İç Yönergesi,
3-Tapu fotokopisi,
4-Kira Sözleşmesi,
5-Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvafakat name,
6-Yapı Kullanma İzin belgesi,
30 gün
3
Yardım Toplama
1-Müracaat yazısı veya dilekçesi.
2-Toplanacak yardım miktarının belirlenmesine dair keşif özeti, rapor v.b. belgeler
3-Kurum ve kuruluş müracaatlarında kurum veya kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların,   gerçek kişilerin yardım toplama başvurularında ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetinde görev alacakların açık kimliklerine ve adreslerine ilişkin beyanlar.
4-Yardım Toplama faaliyetinde Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde  ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri.
30 gün
               
                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                            İkinci Müracaat Yeri:
 
  İsim          : Abdrrahman ERGÜL                                           Dr. Hacı Arslan UZAN
Unvan         : VHKİ                                                                     Bulanık Kaymakamı
             Adres          : Kütüphane Binası Kat 2 BULANIK            Hükümet Konağı Kat 3 BULANIK
 Tel              : (0 436) 311 20 05                                                          (0 436) 311 20 05
 Faks           : 0 436) 311 20 02                                                           (0 436) 311 20 02
               E-Posta       : abdurrahmanergul@hotmail.com                        E-Posta : bulanik@icisleri.gov.tr
                                                                 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi